Psychologické poradenství a diagnostika

Mgr. Tereza Kopečná

  

V rámci mé soukromé praxe se zaměřuji především na poskytování individuální psychologické péče a diagnostiky. Při své práci využívám Přístupu zaměřeného na klienta (PCA). Jedná se nedirektivní psychoterapeutický směr založený C.R. Rogersem.

 

Základem a samozřejmostí v mé práci je:

 • zachování důvěrnosti sdělených informací 
 • nezaujatý bezpodmínečně přijímající přístup v bezpečném prostředí
 • individuální přístup ke každému klientovi
 • důvěra v klientovy schopnosti

  

Věřím, že každý z nás je schopen v sobě nalézt řešení svých starostí a já budu ten, kdo Vás bude na této cestě provázet.

  

„…v úspěšné terapii mizí negativní pocity vůči sobě a stoupají pozitivní postoje. Klient nejen akceptuje sebe – on se začne mít doopravdy rád. Není to vychloubačná nebo prosazující se sebeláska. Je to spíš tichá radost z toho, že jsem sám sebou.“

 

                                                                                                 C. R. Rogers

 

 

Psychologické sezení

 

Rozhodnutí vstoupit do vztahu psycholog – klient nemusí být vždy snadným krokem, proto můžete z mé strany počítat s pochopením a podporou. Věřte, že pokud se rozhodnete na tuto cestu vydat, ať už z jakéhokoliv důvodu:

 • Osobní rozvoj
 • Nelehká životní situace
 • Partnerské problémy
 • Obtíže v profesním životě
 • Traumatizující událost ve Vašem životě
 • Ztráta smyslu života
 • Klíčové životní rozhodnutí a mnoho dalších    

 

……………budu stát po Vašem boku!

 

Délka jednoho sezení je 50 minut. Většinou je psychologická péče dlouhodobější záležitost, a proto je třeba absolvovat více sezení, záleží to na povaze problému a mnoha dalších faktorech. Společně budeme průběh sezení konzultovat. Pokud se rozhodnete jít do toho se mnou, pak neváhejte, kontaktujte mě a nebuďte na to sami! Spolupráce může probíhat i anonymně.

 

Psychodiagnostika

 

Co nabízím:

 

 • Pedagogicko psychologická pomoc žákům při výukových či výchovných obtížích
 • Pomoc při volbě budoucího povolání
 • Další psychologickou diagnostiku

 


Kontakt

Mgr. Tereza Kopečná
Makovského náměstí 2, 616 00 Brno
+420 608 960 055